Fundargerðir

21. fundur

21. fundur stjórnar Háskólafélags Suðurlands ehf. haldinn þann 25. september 2009 kl. 12 í Glaðheimum á Selfossi.

 

 

Mætt: Ágúst, Elín Björg, Rögnvaldur, Steingerður (formaður), Sveinn (fundarritari í forföllum ritara) og Örlygur.  Ennfremur sat Sigurður framkvæmdastjóri fundinn. Boðuð forföll: Helga. 1.  Fundargerð 20. fundar borin upp og samþykkt með undirritun. 2.  Málefni Rannsóknarmiðstöðvar í jarðskjálftaverkfræði á Selfossi.  Ályktun um málefni Rannsóknarmiðstöðvarinnar samþykkt. Framkvæmdastjóra falið að senda ályktunina á þingmenn Suðurkjördæmis og ráðherra menntamála, iðnaðar, byggðamála og fjármála ásamt til sveitarstjórnarmanna og SASS. 3.  Átaksverkefnið Net þekkingar frá Markarfljóti að Skeiðarársandi.

Sigurður, Steingerður og Rögnvaldur fóru yfir stöðu verkefnisins. 

–      GeoPark: Samþykkt að vinna að vefsvæði um GeoPark (með tenglum) undir síðu HfSu og þar greint frá framgangi málsins, eftir því sem verkefninu vindur fram.  Rögnvaldur og Steingerður skipuð í nefnd með fulltrúum sveitarfélaga sem vinnur áfram að framgangi málsins.

–      Þjóðháttasetur að Skógum:  Unnið að stofnun fræðaseturs, áfram unnið með Sverri í Skógum að framgangi málsins og öðrum aðilum eins og þörf krefur.

–      Kornrækt: Repjuverkefni lokið í bili en áfram er unnið að tilraunarækt af hálfu heimamanna og LbhÍ eftir atvikum.

–      Samþykkt að framlengja ráðningu verkefnisstjóra nokkra mánuði í viðbót.

4.  Fyrirhugað átaksverkefni í uppsveitum Árnessýslu.  Steingerði og Sveini falið að vinna að framgangi málsins.

5.  Stefnumótunarskjal HfSu.  Frestað til næstu funda.

6.  Önnur mál.

–      Aðgangsstýringarkerfi að Glaðheimum.  Framkvæmdastjóri kynnti lausn og drög að samningi við verktaka.  Samþykkt. Framkvæmdastjóra falið að ljúka málinu.

–      Samþykkt að styrkja Vísinda- og rannsóknarverðlaun Fræðslunets Suðurlands ses. um 200.000 kr.  Samþykkt að vinna að aukinni virkri þátttöku Háskólafélagsins í Vísinda- og rannsóknarsjóði Fræðslunets Suðurlands ses. Fleira ekki tekið fyrir og fundi slitið kl. 13.30.