Sem stendur er mikið af námi HÍ í fjarnámi, vinsamlegast athugið það fyrir hverja námsleið:
Stuttir kynningafyrirlestrar og bæklingar  um allar framhaldsnámslínur Stjórnmálafræðideildar: https://www.hi.is/felagsvisindasvid_stjornmalafraedideild/kynningarefni

Umsóknafrestir eru 31. okt. fyrir MA og MPA nám, en 30. nóv. fyrir diplómanám.  Diplómanám er metið inn í meistaranám. Þrjár námsleiðanna mögulegar í fjarnámi. Sjá hlekki inná kynningarefni f. hverja leið hér f. neðan.
Ekki eru tekin skólagjöld við HÍ, en nemendur greiða s.n. skráningargjald 75.000.- fyrir námsárið ef byrjað er að hausti, en 55.000.- fyrir vormisserið ef byrjað er um áramót.
Umsóknareyðublað og leiðbeiningar um umsóknarferilinn:
https://www.hi.is/umsokn_um_nam

 

Ágæti viðtakandi.
Við stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands stunda nú hátt í 500 manns meistara- eða diplómanám á sex mismunandi námsleiðum. Sjá þær hér fyrir neðan.
Deildin og hennar samstarfsaðilar eru leiðandi hér á landi á öllum þessum sviðum og hafa á að skipa framúrskarandi kennurum.  Inntökuskilyrði á allar línur eru BA, BS eða BEd próf í einhverri grein. 1. einkunn er skilyrði inntöku í meistaranám, en nemendur með lægri einkunn fá inngöngu í Diplómanám sé það í boði á viðkomandi námslínu. Nái þeir 1. einkunn þar komast þeir í meistaranámið. Engar aðrar aðgangstakmarkanir eru í meistaranám stjórnmálafræðideildar. Nemendur geta auk aðalgreinar tekið valfög á öðrum námslínum deildarinnar og þannig lagað námið að eigin áhugasviði.
Endilega hafðu samband við undirritaðar ef þú hefur frekari spurningar eða vilt ræða um þessa möguleika.

Með okkar bestu kveðjum,
Margrét S. Björnsdóttir, msb@hi.is  símar 5254254 eða 8677817
Elva Ellertsdóttir, elva@hi.is
Elínborg Kolbeinsdóttir, elinborg@hi.is

1.Opinber stjórnsýsla, meistara- og diplómanám, einnig í boði í fjarnámi:
Stjórnmálafræðideild HÍ er leiðandi í námi og rannsóknum á sviði opinberrar stjórnsýslu. Vorið 2017 var gerð könnun meðal allra sem lokið höfðu náminu og töldu lang flestir að námið hefði nýst þeim vel, bæði í starfi og til starfsframa. Námið er skipulagt þannig að fólk geti tekið það samhliða starfi og þá á lengri tíma og fjölmargir gera það.  Í náminu sitja reyndir stjórnendur hins opinbera af fjölda sviða, bæði ríkis og sveitarfélaga, ásamt fólki sem nýlega hefur lokið háskólanámi, og njóta hjá okkur leiðsagnar reyndra kennara og fagmanna. Sú blanda er einn styrkleika námsins, auk þess sem nemendur geta, auk almennrar námslínu, valið eitt fjórtán áherslusviða í náminu.
Nánari upplýsingar um námið má finna hér: https://www.hi.is/sites/default/files/thbg/opinber_stjornsysla_mpa_einblodungur_ap20.pdf og í kennsluskrá HÍ: https://ugla.hi.is/kennsluskra/index.php?tab=nam&chapter=namsleid&id=100915_20206&kennsluar=2020

 

Í boði er einnig sérhæft Diplómanám f. stjórnendur í heilbrigðisþjónustu, hluti námskeiða í fjarnámi. Mótað í samstarfi við Hjúkrunarfræðideild og Viðskiptadeild HÍ, valin voru saman námskeið þeirra deilda sem þar munu nýtast og að höfðu samráði við lykilaðila í ísl. heilbrigðisþjónustu: https://www.hi.is/sites/default/files/thbg/diploma_opinb_heilbr_2020-21.pdf

  1. Meistara- og diplómanám í fjölmiðla- og boðskiptafræðum í samstarfi Háskóla Íslands og Háskólans á Akureyri. Hægt að taka í fjarnámi. Sjá ítarlega lýsingu á náminu og einstökum námskeiðum bls. 1-10: https://www.hi.is/sites/default/files/bgk/baeklingur_fbf_blf.pdf

Markmið háskólanna er að byggja upp öflugt rannsóknamiðað nám, ekki síst í ljós mikils og vaxandi mikilvægis og áhrifa fjölmiðla í lífi fólks og samfélaginu í heild. Nám af þessu tagi hefur notið vaxandi vinsælda víða erlendis og mikil gróska er í rannsóknum erlendis á þessu sviði.  Áhersla er lögð á að skoða íslenska fjölmiðla og íslenskan veruleika ekki síst í samhengi við það sem gerist annars staðar.

3. Meistara- og diplómanám í blaða- og fréttamennsku Aðeins er hægt að byrja í meistaranámi á haustin: Hagnýtt og fræðilegt nám, þar sem áhersla er lögð á að kenna nemendum vinnubrögð og aðferðir sem blaða- og fréttamenn nota við vinnu sína og að laga efni að ólíkum tegundum miðla, prent-, vef-, mynd- og hljóðmiðla. Námið er boðið í samstarfi við Félags-, mann- og þjóðfræðideild HÍ. Nánari upplýsingar: https://www.hi.is/sites/default/files/thbg/fretta_og_bladamennska_a_apr_20.pdf og í kennsluskrá HÍ: https://ugla.hi.is/kennsluskra/index.php?tab=nam&chapter=namsleid&id=100415_20206&kennsluar=2020

  1.  Alþjóðasamskipti, meistara- og diplómanám-kennt á ensku: Stjórnmálafræðideild er eina íslenska háskóladeildin sem býður nám í alþjóðasamskiptum, en umfang alþjóðasamskipta af margvíslegu tagi og þátttaka Íslands í starfi alþjóðastofnana og -samtaka vex stöðugt og kallar á starfsfólk með þekkingu á því sviði. Námið mætir þörf fyrirtækja, samtaka og hins opinbera að þessu leyti og hefur á að skipa framúrskarandi kennurum. Nánari upplýsingar: https://www.hi.is/sites/default/files/thbg/why_study_international_affairs_einbl_ap20.pdf
    og lýsingar á einstökum námskeiðum í Kennsluskrá HÍ: https://bit.ly/2xZOVti

 

  1. 5. Kynjafræði meistarnám og Hagnýt jafnréttisfræði diplómanám. Hægt að taka að verulegu leyti í fjarnámi: Nám í kynjafræði og hagnýtri jafnréttisfræði við Stjórnmálafræðideild skapar fólki óteljandi starfsmöguleika. Fólk með jafnréttis- og kynjafræðimenntun starfar við kennslu- og fræðastörf, fjölmiðla- og upplýsingastörf, verkefna- og starfsmannastjórnun hjá hinu opinbera og hjá hagsmuna- og frjálsum félagasamtökum. Sameiginlegur bæklingur um námsleiðirnar: https://hi.is/kynjafraedi

Lýsingar í kennsluskrá á einstökum námskeiðum meistaranámsins: https://bit.ly/2x8Sdun

Lýsingar í kennsluskrá á einstökum námskeiðum diplómanáms í Hagnýtri jafnréttisfræði: https://ugla.hi.is/kennsluskra/index.php?tab=nam&chapter=namsleid&id=100420_20206&kennsluar=2020


  1. Diplómanám í smáríkjafræðum-kennt á ensku.Aðeins hægt að byrja á haustin: Stjórnmálafræðideild HÍ er einnig leiðandi á sviði kennslu og rannsókna á þessu sviði.  Í náminu er byggt á nýjustu rannsóknum á þessu sviði, m.a. fjallað um þau tækifæri sem smáríki í alþjóðasamfélaginu standa frammi fyrir og þá veikleika sem þau þurfa að styrkja. Sérstök áhersla er á að greina stöðu Norðurlandanna og annarra smáríkja í Evrópusambandinu. Nánari upplýsingar: https://www.hi.is/sites/default/files/thbg/why_study_small_states_studies_einbl_ap20.pdf

Og hér: https://english.hi.is/small_states_studies

Ítarlegur Framhaldsnámsbæklingur  fyrir veturinn 2019-20 með öllum námsleiðum Stjórnmálafræðideildar, lýsingar á einstökum námskeiðum, yfirliti yfir starfsemi og kennara deildarinnar. Nokkrar breytingar hafa orðið og eru þar ofangreindir bæklingar og hlekkir með réttum upplýsingum: https://www.hi.is/sites/default/files/thbg/framhaldsbaekl_2019-20.pdf