Fundargerðir

29. fundur

29. fundur stjórnar Háskólafélags Suðurlands ehf. haldinn í Skálholti 8. desember 2010. 

 

Mætt: Ágúst Sigurðsson, Elín Björg Jónsdóttir, Helga Þorbergsdóttir,  Rögnvaldur Ólafsson, Steingerður Hreinsdóttir, Sveinn Aðalsteinsson og Örlygur Karlsson.

Fundargerð ritaði Helga Þorbergsdóttir.

1.      Rætt um stöðu HfSu og verkefna því tengdu í ljósi fyrirliggjandi frumvarps til fjárlaga. Fræðasetur HÍ á Suðurlandi fær tvær milljónir króna. skv. frumvarpinu, fjárveitingar til Kirkjubæjarstofu lækka úr fimm milljónum í tvær. Kötlusetur og stofnun Geoparks fá enga fjárveitingu skv. frumvarpinu. Háskólafélagið hefur lagt áherslu á að styrkja stoðir atvinnulífs á austasta hluta Suðurlands þar sem atvinnulíf er einhæft og menntunarstig lágt. Áætlaðar fjárveitingar í verkefni á því svæði eru óásættanlegar og stjórn HfSu beitir sér í málinu með meðfylgjandi ályktun* og hefur samband við fjárlaganefndarmenn, þingmenn Suðurlands og sveitarstjórnarmenn á umræddu svæði.

2.      Háskólafélagið mun, í samstarfi við Jarðskjálftamiðstöð á Selfossi, standa að alþjóðlegu námskeiði á meistarastigi um náttúruvá á komandi sumri.

Í athugun er að HfSu standi að alþjóðlegu námskeiði í matvælafræði í samstarfi við Matvælafræðideild HÍ sumarið 2012. Vegna staðhátta og öflugrar matvælaframleiðslu á Suðurlandi er nám í þeim fræðum mikilvægt í fjórðungnum.

3.      Stjórnin þakkar góðar mótttökur og aðstöðu í Skálholti.

* Ályktun:

Áskorun til fjárlaganefndar

Stjórnarfundur Háskólafélags Suðurlands, haldinn í Skálholti 8. desember 2010, beinir þeim eindregnu tilmælum til fjárlaganefndar Alþingis að hún endurskoði nú þegar framlög til þekkingarstarfa á Suðurlandi í fjárlagafrumvarpi  2011.Sérstaklega er vakin athygli á mikilli lækkun til Kirkjubæjarstofu (2 mkr í stað 5 mkr) og áfram býr Fræðasetur Háskóla Íslands á Suðurlandi við skertan hlut, borið saman við önnur fræðasetur Háskólans á landsbyggðinni (2 mkr í stað 5 mkr).  Til undirbúnings Kötluseturs var veitt 2,5 mkr 2009, 1,1 mkr 2010, og skv. fyrirliggjandi fjárlagafrumvarpi 2011 einungis 700 þkr.  Nú er búið að stofna Kötlusetur formlega en í stað þess að styðja við þá starfsemi er hún nú skorin við trog og setur það áform um starfsemina í fullkomið uppnám.

Á sama tíma hafa sveitarfélögin á eystri hluta svæðisins (Skaftárhreppur, Mýrdalshreppur og Rangárþing eystra) og Háskólafélag Suðurlands lagt umtalsverða fjármuni í stofnun jarðvangs (Geopark) á svæðinu, sem er sameiginleg stefnumótun fyrir sveitarfélögin í ferðamálum. Þess er vænst að Geopark skapi auknar gjaldeyristekjur með markvissari markaðssetningu þessa svæðis sem varð fyrir hvað mestum skakkaföllum í eldgosunum í vor en býður jafnframt upp á stórkostleg tækifæri.Ríkisvaldið ætti að sjá sér hag í að styðja við bakið á þessu framtaki til sjálfbærrar þróunar svæðisins í stað þess að draga verulega úr fjárveitingum.

Kirkjubæjarstofa og Kötlusetur eru stofnaðilar Katla Geopark auk sveitarfélaganna þriggja, Skógasafns, Háskólafélags Suðurlands og Stofnunar fræðasetra Háskóla Íslands.  Umsókn um aðild Katla Geopark að alþjóðlegu samstarfsneti jarðvanga var send í lok nóvember, studd ítarlegum gögnum og stuðningsyfirlýsingum Ferðamálastofu, mennta- og menningarmálaráðuneytis, Umhverfisstofnunar, íslensku UNESCO nefndarinnar og heimsminjanefndar Íslands, sjá www.katlageopark.is

Auk leiðréttinga á framlögum til ofangreindra aðila er farið fram á að Katla Jarðvangur fái sem svarar einu stöðugildi (8 mkr) til að hrinda þessu verkefni í framkvæmd.